trykksaker

Hva annet kan vi gjøre?

Trykksaker, video og internett

Almindelige trykksaker som vi kan levere er brevark, brosjyrer, foldere, hefter, flyers, plakater, visittkort, blokker, klistremerker m.m. Foruten trykksaker har vi også digitale medier som video, sosiale medier, internett og nettbutikk oppsett.

Min spesialitet er å gjøre komplisert og omfattende saker til et enkelt og forståelig budskap ved bruk av bilder, tekst, illustrasjoner og video. Foruten god kompetanse i markedsføring og grafisk design jobber jeg hele tiden med forskjellige digitale plattformer for salg/markedsføring og kan selv jobben som selger. Alle bedrifter er avhengig av selgere – og alle jobber innebærer en eller annen form for salg!

Vis side