Trykksaker

Salg, markedsføring og design er stadig i endring, men bil dekor, skilt og brosjyrer er fortsatt viktig for å være synlig. Dekor Media hjelper deg med hele jobben fra ideutvikling til ferdig produkt. Logo – profilering – trykksaker – skilt – bilreklame. 30 års erfaring med grafisk design på alle medier.

Almindelige trykksaker som vi kan levere er brevark, brosjyrer, foldere, hefter, flyers, plakater, visittkort, blokker, klistremerker m.m.